GPFS
Groupement Philatélique
France Scandinavie
Monday
24 January 2022
printer


Hosted by PlanetHosterS.   E W E R T

Den legendariske frimärksgravören Sven Ewert graverade nästan alla svenska frimärken mellan 1928-59. Här ser vi honom i arbete med gravyren till 10-öresvalö ren av Sparbanksfrimärkena 1945. Originalteckningen som Ewert har som förebild, har utförts av konstnären Torsten Schonberg. (Foto Saxon & Lindströms Förlag, Stockholm)

av Peter Larsson

Frimärksgravören Sven Ewert (1895-1959) som i stort sett graverade samtliga svenska frimärken mellan åren 1928-59, har utan tvekan bidragit till det höga anseende som svenska frimärken än idag har. I Sven Ewerts fotspår skulle en rad framstående gravörer komma,

mer eller mindre influerade av mästaren.

Före Sven Ewerts tid hade dåvarande postverket för det mesta anlitat utländska gravörer. Mästergravörer som Julius Lepper, Max Mirowsky och Ferdinand Schirnböck med flera, bidrog med klassis-

efter en gedigen utbildning så småningom skulle börja arbeta för det svenska postverket som frimärksgravör.

Sven Ewert debuterade på allvar 1928. Dessförinnan hade han emellertid medverkat

ka gravyrarbeten åt det svenska postverket.

Ferdinand Schirnböck var verksam som lärare för tecknare och gravörer i Wien mellan åren 1906-16. Bland eleverna fanns en ung Sven Ewert, som

genom att bland annat gravera enstaka märken i serierna "Stående lejon" och "Postemblem". Huvuddelen av valörerna i dessa serier graverades dock av Paul Wilcke.

Måttfullhet och kvalitet

Tittar man i frimärksalbum med frimärken från Sven Ewerts epok, så gläds säkert de flesta samlare åt den måttliga utgivningstakt som rådde under denna tid.

Sven Ewert hade som ensam gravör förvisso fullt upp att göra, men utgivningstakten var så pass låg att det då räckte med en gravör.

Som den perfektionist Sven Ewert var, hade han aldrig kunnat acceptera att lämna ifrån sig annat än perfekta arbeten. Detta fick Arne Wallhorn erfara, som under flera års tid gick i lära hos honom, och som på allvar kom in i bilden mot slutet av Sven Ewerts karriär.

Liksom sin föregångare kom Arne Wallhorn att svara för många utomordentligt vackra gravyrer under lång tid.

Trots att det inte kom ut så mycket frimärken på den tiden, blev ändå inte frimärkena samlarmässigt sett enformiga.

När jag bläddrar i ett album med frimärken som Ewert graverat, så blir det omväxling trots att utgivningstakten var låg. Frimärkena gavs ju ofta ut i olika valörer med olika färger. Dessutom har de olikartad marginaltandning, och den specialintresserade kan också hitta flera färgnyanser.

Lägg därtill FDC, häften m.m., så blir det ändå omväxling så det räcker. De flesta samlare längtar nog tillbaka till denna tid, som präglades av måttfullhet och kvalitet.

Perfektionisten

Sven Ewert

Sven Ewert var känd för sin noggrannhet, och de frimärken som han graverade hade som motiv ofta intressanta perso-

ner eller historiska händelser. Många svenska kulturperson-

Med detta frimärke som utgavs till Gustaf V:s 70-årsdag 1928, inledde Sven Ewert på allvar en lång karriär som frimärksgravör. Frimärket gavs ut i fem valörer, varav tillägget på fem öre per frimärke gick till Gustaf V:s fond för cancerforskning.

nutiöst arbete som ligger bakom en gravyr av Sven Ewerts klass, måste betecknas som enastående. Ett sådant arbete kan aldrig jämföras med de färgsprakande offsettryckta frimärken utan större konstnärligt egenvärde, som i en aldrig sinande ström prånglas ut av

ligheter graverades av Sven Ewert för att sedan bli uppskattade frimärken hos både samlarna och allmänheten.

Ofta svarade konstnärerna Olle Hjortzberg och Torsten Schonberg för förlagorna till Sven Ewerts gravyrarbeten.

Minutiöst arbete

De hundratals timmar av miforts sid 6.

år 1938 var det 250 år sedan som teologen och naturforskaren Emanuel Swedenborg föddes. Han gjorde även märkliga insatser inom mekanikens och hjärnanatomins område. Det är bara att njuta av Sven Ewerts vackra porträttgravyr. Frimärket gavs ut i två valörer.

en allmän pristävling som Posten hade utlyst, segrade hans frimärksförslag, Tre Kronor, bland drygt 300 inkomna bidrag.

Eftersom Sven Ewert avled 1959 och serien Tre Kronor kom att graveras i ytterligare tio år, var även flera efterföljande gravörer inkopplade på gravyrarbetet. Dessa var Heinz Gutschmidt, Majvor Franzén och Czeslaw Slania.

Graverade även åt Danmark

Vad som kanske är mindre känt är att Sven Ewert även graverade en del frimärken åt Danmark. För att glädja alla våra danska läsare visar vi även några av dessa frimärken.

Sven Ewerts allra sista gravyr var för övrigt just för Danmark 1959, och avbildar kung Fredrik IX på ett frimärke som gavs ut i tre valörer till den populäre kungens 60-årsdag.

Konstverk i miniatyr

När jag tittade i ett av mina album med gravyrer av Sven Ewert för en tid sedan, så slog det mig åter vilken fantastisk konstform graverade frimärken egentligen är.

Serien Tre Kronor som graverades mellan åren 1939-69 kom att omfatta totalt 34 valörer. Enligt många är Tre Kronor det mest stilrena frimärke som någonsin getts ut. Sven Ewert graverade flera av valörerna. Det avbildade frimärket i valören 60 öre var det första i serien.

produktion att illustrera artikeln med.

Vi ser bland annat flera kulturpersonligheter, men vi visar också det första frimärket i serien Tre Kronor, som graverades mellan åren 1939-69 och som totalt kom att omfatta 34 valörer. Detta frimärke anses av många som det mest tidlösa och stilrena som någonsin utgivits. Något som artikelförfattaren instämmer i!

Den som framställde originalet till Tre Kronor-frimärket var en professionell konstnär vid namn Arthur Johansson. I

forts från sid 5.

postverk och agenturer världen över.

I avsaknad av kunniga gravörer och dyra djuptryckspressar, tror man sig istället kunna dupera okritiska samlare med allehanda glitter, och den vägen tjäna pengar på oupplysta och grafiskt oskolade samlare.

Det mest stilrena frimärket någonsin

Vi har valt ut några representativa märken ur Sven Ewerts

Med anledning av att det 1941 var 400 år sedan den första fullständiga bibelöversättningen gjordes, gavs detta frimärke ut i två valörer graverade av Sven Ewert.

Skytterörelsen fyllde 50 år 1943 vilket resulterade i detta frimärke graverat av Sven Ewert och utgivet i två valörer.

år 1949 var det 100 år sedan författaren och konstnären August Strindberg föddes. En mästerlig gravyr av Sven Ewert. Frimärket kom ut i tre valörer.

Svensk Press 300 år, 1945. En fin stilren gravyr av Sven Ewert. Frimärket utkom i två valörer.

Det har känts viktigt för mig att förmedla detta, och förhoppningsvis kunna sprida kunskap om graverade frimärken - denna otroligt fina form av miniatyrkonst.

Avslutningsvis måste framhållas att samtliga frimärken i denna artikel är tryckta i den

exklusiva djuptrycksmetoden

På nästa sida visar vi ytterligare några av Sven Ewerts frimärken.

ståltryck.

Källor:

Facit Förlags AB (2001), Facit 2001 Special.

Sven Olof Forselius (1991), Vilovara.

Martin Mörck (2000), Porträttgravyr på sedlar och frimärken.

Sven Ewert graverade även några frimärken för Danmark. Här visar han prov på sin stora gravyrkonst på ett frimärke utgivet 1946 med anledning av att det då var 400 år sedan som den danske astronomen Tycho Brahe föddes.

Eftersom det 1955 var 100 år sedan som diktaren Pehr Daniel Amadeus Atterbom föddes, gavs detta frimärke ut i två valörer. En helt suverän gravyr av Sven Ewert!

Detta frimärke på författarinnan och nobelpristagaren Selma Lagerlöf utgavs 1958 till 100-årsminnet av hennes födelse. Utgåvan kom ut i tre valörer. Gravyren framhäver fint originalet som var en blyertsteckning av Stig åsberg.

Världspostunionen UPU fyllde 75 år 1949, varför detta frimärke gavs ut. Serien består av tre valörer och graverades av Sven Ewert.

VM i fotboll som gick i Sverige 1958, med en hedrande andraplats efter förlust mot Brasilien i finalen, uppmärksammades med detta frimärke utgivet i tre valörer, graverade av Sven Ewert.

år 1949 var det åter dags för Sven Ewert att gravera för Danmark. Den danska grundlagen var då 100 år, vilket uppmärksammades med detta fina frimärke.

Sven Ewerts långa karriär som frimärksgravör avslutades 1959 med ett frimärke som gavs ut i tre valörer på Danmarks populäre kung Fredrik IX, till dennes 60-årsdag.

 
opportunity